NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: Jogi szakterület :: Rendezvények :: ÚJ PTK. - I-VIII. Tanfolyamsorozat
Jogi szakterület : Rendezvények


ÚJ PTK. - I-VIII. Tanfolyamsorozat 


Alcím:
8 alkalom
Helyszín:
   
Előadók:
Előadóinkat a Témakörök ismertetésénél találja!
 
Klubok:
Klub Kedvezmény
Időpont:
2014. március 21. Péntek (11-16 óráig);
Rendezvény vége:
2014. április 11.
Lemondási
határidő:
2014. március 18. Kedd
Ajánló:

A tanfolyami sorozat szakmai vezetője:

DR. VÉKÁS LAJOS
professor emeritus, akadémikus

2014. február - április

I. AZ ÚJ PTK. ALAPELVEI – SZEMÉLYEK, SZEMÉLYISÉGVÉDELEM
II. CSALÁDJOG
III. JOGI SZEMÉLYEK
IV. DOLOGI JOG
V. A SZERZŐDÉSI JOG KÖZÖS SZABÁLYAI
VI. EGYES SZERZŐDÉSTÍPUSOK
VII. KÁRTÉRÍTÉSI JOG
VIII. ÖRÖKLÉSI JOG

A tanfolyamon való részvétel díja:

 • a teljes sorozat: 98.000 Ft + áfa/fő (akadályoztatás esetén a részvételi jogosultság átruházható)
 • egy önálló tanfolyam választása esetén: 20.000 Ft + áfa/fő
  Az önálló alkalmakra jelentkezni az adott tanfolyam adatlapján lehet.
Témakör:
2014. február 14. (péntek)

I. Az új Ptk. alapelvei - személyek, személyiségvédelem

Tematika:

1. A kodifikáció elvi alapvetése

Előadó: Dr. Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus

2. Az ember

Az ember jogképessége
A cselekvőképesség
A személyiségvédelem általános szabályai
Egyes nevesített személyi jogok

Előadó: Dr. Székely László Ph.D. adjunktus, az alapvető jogok biztosa


2014. február 28. (péntek)

II. Családjog

Tematika:

A családjog az új Polgári Törvénykönyvben - összefüggések, alapelvek és azok gyakorlati lehetősége

Törvényes és választható házassági vagyonjogi rendszerek

 • A házassági vagyonjogi szerződés
 • Felelősség a házastárs ügyleteiért

A házastársi lakáshasználat rendezésének új szabályai

Az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat

A rokonság, az örökbefogadás és a szülői felügyelet új szabályai

 • A gyermeki jogok és szülői jogok összhangjának érvényesülése

Változások a családjogi tartás szabályaiban (házastársi tartás, rokontartás, gyermektartás, továbbtanuló nagykorú gyermek tartása)

Előadók:
dr. Kőrös András, a Kúria tanácselnöke
dr. Makai Katalin, a Kúria bírája


2014. március 7. (péntek)

III. Jogi személyek

Tematika:

A jogi személyek a Ptk.-beli szabályozásának rendszere, a szabályozás általános sajátosságai
A közjogi jogi személyek jogalanyiságának kérdései
A jogi személyek alapításának általános szabályai
A gazdasági társaságok szabályozásának főbb változásai
Az alapítványok és egyesületek mint jogi személyek
Egyéb jogi személy típusok

Előadó: Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár


2014. március 14. (péntek)

IV. Dologi jog

Tematika:

A tulajdonjog szabályainak változása
A birtok az új Polgári örvénykönyvben
Változások a tulajdonjog megszerzése körében
A dologi hitelbiztosítékok rendszere és a zálogjog új szabályai
Változások a haszonélvezet szabályozása körében
A telekkönyvi szabályok kapcsolódása a magánjogi jogviszonyokhoz

Előadó: Dr. Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár


2014. március 21. (péntek)

V. A szerződési jog közös szabályai

Tematika:

1. A kötelmek közös szabályai

Elévülés
Több alanyú kötelmek
A teljesítés közös szabályai

Előadó: Dr. Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus

2.Szerződési jog

A szerződés megkötése
A szerződés érvénytelensége
A szerződésszegés
A szerződés megerősítése, módosítása és megszüntetése

Előadó: dr. Gárdos Péter ügyvéd


2014. március 28. (péntek)

VI. Egyes szerződéstípusok

Tematika:

1. A tulajdonátruházási szerződések

 • A tulajdonátruházási szerződések rendszere az új Ptk.-ban
 • Az adásvételi szerződés általános szabályainak főbb változásai
 • Az adásvétel különös nemeire vonatkozó szabályozás változásai
 • Az adásvételi szerződés altípusai
 • Az ajándékozási szerződésre vonatkozó szabályok változásai

Előadó: Dr.Kisfaludi András egyetemi tanár

2. A vállalkozási szerződés

Általános szabályok

A vállalkozási szerződés altípusai

 • Az építési jellegű szerződések sajátos vonásai. A munkavégzés összehangolásának szerződési jogi formái
 • A szolgáltatás és ellenszolgáltatás meghatározásának különös szabályai
 • Az átadás-átvétel speciális szabályai
 • A szerződésszegés sajátos esetei

Előadó: Dr. Fuglinszky Ádám habilitált egyetemi docens

3. A biztosítás, mint kereskedelmi szerződés, és a fogyasztó védelme – szerződési szabadság és klaudikáló kógencia az új Ptk. biztosítási szerződési címében

A biztosítási szerződések osztályozása

A biztosítási érdek

A szerződéskötés és a szerződés hatályba lépése (a biztosító kockázat viselése)- új szabályok

A kockázatviselési díj megfizetése. A díjnemfizetés következményeire vonatkozó új szabályok

A biztosítási összeg. Alulbiztosítás, túlbiztosítás, többes biztosítás

Fedezetfeltöltés

A felelősségbiztosítás új szabályai

Az életbiztosítás új szabályai

Előadó: dr. Takáts Péter c. egyetemi tanár, ügyvezető igazgató


2014. április 4. (péntek)

VII. Kártérítési jog

Tematika:

1. Szerződésszegési kártérítési jog

A kontraktuális és a deliktuális kártérítési jog szétválasztása
A kimentés új szabálya
A megtérítendő kár
Elhatárolási kérdések

Előadó: Dr. Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus

2. Szerződésen kívüli kártérítési jog

Elvi, dogmatikai, szerkezeti kérdések

 • Milyen szabályok kerüljenek be, illetőleg maradjanak ki a Kódex vonatkozó részébe/részéből
 • Nem vagyoni kártérítés és sérelemdíj
 • Külön törvényekben szabályozott kárfelelősségi alakzatok (Termékfelelősség, környezeti károkért való felelősség, atomkár felelősség stb.)

Az általános kárfelelősségi alakzat

 • Az általános magánjogi deliktum
 • Az okozatosság, az előreláthatósági korlát
 • A járadékok fajtái és megállapításának szempontjai

Különös kárfelelősségi alakzatok

 • Új szabályok a veszélyes üzemi felelősség körében
 • A jogi személy alkalmazottjának, tagjának, vezetői tisztségviselőjének a felelőssége. Az "áttörés".
 • A közhatalmi jogkörben okozott kárfelelősség és az állam jogalkotással vagy annak elmulasztásával okozott kárfelelőssége

Előadó: Dr. Lábady Tamás egyetemi docens (PPKE)


2014. április 11. (péntek)

VIII. Öröklési jog

Tematika:

1. Az öröklési jog reformjának elvi kérdései

A törvényes öröklés az új Ptk.-ban

Előadó: egyeztetés alatt

2. A végrendelkezési öröklés

A kötelesrész

Előadó: egyeztetés alatt

3. Az új hagyatéki eljárás

Előadó: egyeztetés alatt

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Címkék:
Családjog (9), Dologi jog (4), Kártérítési jog (1), Öröklési jog (6), Polgári Törvénykönyv (30), Szerződési jog (1)
Részvételi díj:
0 Ft + áfa/fő    


Képzési díj: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás díja: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás:
Számlázás:
NEXON Kredit:
24 db
Bejelentkezés


Rendezvénynaptár

 

Címkék
Munkaügy (491), Gazdaság (407), Jog (202), NEXON (181), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (168), Bérszámfejtés (166), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (140), Nyugdíj (138), Társadalombiztosítás (134), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (118), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (63), Munkajog (61), Munkavállaló (59), NAV (58), HR (56), Költségvetés (55), Kórházak (55), Munkaidő (54), Adótörvények (53), Járulék (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), Adatvédelem (36), gyed (35), Áfa (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Munkaszerződés (29), Kommunikáció (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Öngondoskodás (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Szakképzési hozzájárulás (21), Társasági adó (21), Dr. Dudás Katalin (21), csecsemőgondozási díj (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), munkaidő-keret (15), kiva (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), Szocho (11), Stressz (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Tranzakciós adó (11), Gyógyszertámogatás (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Munkabaleset (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Öröklési jog (10), Munkavédelem (10), Kiválasztás (10)