NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: Jogi szakterület :: Rendezvények :: ÚJ PTK. - Tanfolyamsorozat
Jogi szakterület : Rendezvények


ÚJ PTK. - Tanfolyamsorozat 


Alcím:
8 alkalom + 1 bónusz nap
Helyszín:
   
Előadók:
Előadóinkat a Témakörök ismertetésénél találja!
 
Klubok:
Klub Kedvezmény
Időpont:
2014. május 23. Péntek (11 órától);
Rendezvény vége:
0000. 00. 00
Lemondási
határidő:
2014. május 20. Kedd
Ajánló:

AKTUÁLIS

Elmaradt az Új Ptk. családjogi tanfolyama

Sajnálatunkra az Új Ptk. családjogi tanfolyamát 2014. május 9-én nem tudtuk megtartani rajtunk kívülálló okokból – a reggeli bombariadó miatt az épületbe nem lehetett bemenni. A kényelmetlenség miatt mindenekelőtt a résztvevőktől ismételten elnézést kérünk. Az előadást természetesen pótoljuk, az új időpont: 2014. június 27. (péntek 11:00).

Természetesen későbbi alkalmainkra továbbra is várjuk a jelentkezéseket.

A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét meghirdetjük ÚJ PTK. TANFOLYAMI SOROZATUNKAT, most különleges kedvezménnyel és ajándékkal! A 8 előadásból álló sorozat részvételi díja - 160.000 Ft + áfa/fő helyett - 98.000 Ft + áfa/fő, és egy kilencedik, bónusz napot adunk ajándékba, melynek témája és címe: Egyes szerződéstípusok 2.
Ha a Ptk. változásai az Ön munkáját is érintik, tanfolyamsorozatunkon átfogó és egyben alapos tudást szerezhet.

A tanfolyami sorozat szakmai vezetője:
DR. VÉKÁS LAJOS
professor emeritus, akadémikus

I. AZ ÚJ PTK. ALAPELVEI – SZEMÉLYEK, SZEMÉLYISÉGVÉDELEM
április 25.
II. CSALÁDJOG ÚJ IDŐPONT: június 27.
III. JOGI SZEMÉLYEK május 16.
IV. A SZERZŐDÉSI JOG KÖZÖS SZABÁLYAI május 23.
V. EGYES SZERZŐDÉSTÍPUSOK május 30.
VI. KÁRTÉRÍTÉSI JOG június 6.
VII. DOLOGI JOG június 13.
VIII. ÖRÖKLÉSI JOG június 20.

Bónusz nap a teljes sorozatra jelentkezőknek:
EGYES SZERZŐDÉSTÍPUSOK 2. június 3.

A tanfolyamon való részvétel díja:

 • a teljes sorozat: 98.000 Ft + áfa/fő
  (akadályoztatás esetén a részvételi jogosultság átruházható)
 • egy önálló tanfolyam választása esetén: 20.000 Ft + áfa/fő
  (az önálló alkalmakra jelentkezni az adott tanfolyam adatlapján lehet).
Témakör:

I. Az új Ptk. alapelvei - személyek, személyiségvédelem

2014. április 25. (péntek) 11 órától - Az esemény lezajlott!

Tematika:

1. A kodifikáció elvi alapvetése

Előadó: dr. Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus

2. Az ember

Az ember jogképessége
A cselekvőképesség
A személyiségvédelem általános szabályai
Egyes nevesített személyi jogok

Előadó: dr. Székely László Ph.D. adjunktus, az alapvető jogok biztosa


III. Jogi személyek

2014. május 16. (péntek) 11 órától - Az esemény lezajlott!

Tematika:

A jogi személyek a Ptk.-beli szabályozásának rendszere, a szabályozás általános sajátosságai
A közjogi jogi személyek jogalanyiságának kérdései
A jogi személyek alapításának általános szabályai
A gazdasági társaságok szabályozásának főbb változásai
Az alapítványok és egyesületek mint jogi személyek
Egyéb jogi személy típusok

Előadó: dr. Kisfaludi András egyetemi tanár


IV. A szerződési jog közös szabályai

2014. május 23. (péntek) 11 órától

Tematika:

1. A kötelmek közös szabályai

Elévülés
Több alanyú kötelmek
A teljesítés közös szabályai

Előadó: dr. Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus

2.Szerződési jog

A szerződés megkötése
A szerződés érvénytelensége
A szerződésszegés
A szerződés megerősítése, módosítása és megszüntetése

Előadó: dr. Gárdos Péter ügyvéd


V. Egyes szerződéstípusok

2014. május 30. (péntek) 11 órától

Tematika:

1. A tulajdonátruházási szerződések

 • A tulajdonátruházási szerződések rendszere az új Ptk.-ban
 • Az adásvételi szerződés általános szabályainak főbb változásai
 • Az adásvétel különös nemeire vonatkozó szabályozás változásai
 • Az adásvételi szerződés altípusai
 • Az ajándékozási szerződésre vonatkozó szabályok változásai

Előadó: dr. Kisfaludi András egyetemi tanár

2. A vállalkozási szerződés

Általános szabályok

A vállalkozási szerződés altípusai

 • Az építési jellegű szerződések sajátos vonásai. A munkavégzés összehangolásának szerződési jogi formái
 • A szolgáltatás és ellenszolgáltatás meghatározásának különös szabályai
 • Az átadás-átvétel speciális szabályai
 • A szerződésszegés sajátos esetei

Előadó: dr. Fuglinszky Ádám habilitált egyetemi docens

3. A biztosítás, mint kereskedelmi szerződés, és a fogyasztó védelme – szerződési szabadság és klaudikáló kógencia az új Ptk. biztosítási szerződési címében

A biztosítási szerződések osztályozása

A biztosítási érdek

A szerződéskötés és a szerződés hatályba lépése (a biztosító kockázat viselése)- új szabályok

A kockázatviselési díj megfizetése. A díjnemfizetés következményeire vonatkozó új szabályok

A biztosítási összeg. Alulbiztosítás, túlbiztosítás, többes biztosítás

Fedezetfeltöltés

A felelősségbiztosítás új szabályai

Az életbiztosítás új szabályai

Előadó: dr. Takáts Péter c. egyetemi tanár, ügyvezető igazgató


Bónusz nap a teljes sorozatra jelentkezőknek:

EGYES SZERZŐDÉSTÍPUSOK 2.

2014. június 3. (kedd) 11 óra

Tematika:

A biztosítéki szerződések

A hitel- és számlaszerződések (faktoring, pénzügyi lízing)

A közvetítői szerződések a Ptk.-ban (bizomány, közvetítői szerződés, forgalmazás, jogbérlet)

A letéti szerződés

Előadó: dr. Gárdos Péter ügyvéd


VI. Kártérítési jog

2014. június 6. (péntek) 11 órától

Tematika:

1. Szerződésszegési kártérítési jog

A kontraktuális és a deliktuális kártérítési jog szétválasztása
A kimentés új szabálya
A megtérítendő kár
Elhatárolási kérdések

Előadó: dr. Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus

2. Szerződésen kívüli kártérítési jog

Elvi, dogmatikai, szerkezeti kérdések

 • Milyen szabályok kerüljenek be, illetőleg maradjanak ki a Kódex vonatkozó részébe/részéből
 • Nem vagyoni kártérítés és sérelemdíj
 • Külön törvényekben szabályozott kárfelelősségi alakzatok (Termékfelelősség, környezeti károkért való felelősség, atomkár felelősség stb.)

Az általános kárfelelősségi alakzat

 • Az általános magánjogi deliktum
 • Az okozatosság, az előreláthatósági korlát
 • A járadékok fajtái és megállapításának szempontjai

Különös kárfelelősségi alakzatok

 • Új szabályok a veszélyes üzemi felelősség körében
 • A jogi személy alkalmazottjának, tagjának, vezetői tisztségviselőjének a felelőssége. Az "áttörés".
 • A közhatalmi jogkörben okozott kárfelelősség és az állam jogalkotással vagy annak elmulasztásával okozott kárfelelőssége

Előadó: dr. Lábady Tamás egyetemi docens (PPKE)


VII. Dologi jog

2014. június 13. (péntek) 11 órától

Tematika:

A tulajdonjog szabályainak változása
A birtok az új Polgári örvénykönyvben
Változások a tulajdonjog megszerzése körében
A dologi hitelbiztosítékok rendszere és a zálogjog új szabályai
Változások a haszonélvezet szabályozása körében
A telekkönyvi szabályok kapcsolódása a magánjogi jogviszonyokhoz

Előadó: dr. Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár


VIII. Öröklési jog

2014. június 20. (péntek) 11 órától

Tematika:

1. Az öröklési jog reformjának elvi kérdései és a törvényes öröklés az új Ptk.-ban

Előadó: dr. Weiss Emília

2. A kötelesrész, az utóöröklés és a hagyatéki eljárás az Új Ptk. fényében

Előadó: dr. Tóth Ádám

3. Végintézkedés, végrendelet, öröklési szerződések, valamint a tartási és az életjáradéki szerződések

Előadó: dr. Orosz Árpád


II. Családjog

ÚJ IDŐPONT (Az elmaradt május 9-ei alkalom pótlása):
2014. június 27. (péntek) 11 órától

Tematika:

A családjog az új Polgári Törvénykönyvben - összefüggések, alapelvek és azok gyakorlati lehetősége

Törvényes és választható házassági vagyonjogi rendszerek

 • A házassági vagyonjogi szerződés
 • Felelősség a házastárs ügyleteiért

A házastársi lakáshasználat rendezésének új szabályai

Az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat

A rokonság, az örökbefogadás és a szülői felügyelet új szabályai

 • A gyermeki jogok és szülői jogok összhangjának érvényesülése

Változások a családjogi tartás szabályaiban (házastársi tartás, rokontartás, gyermektartás, továbbtanuló nagykorú gyermek tartása)

Előadó: dr. Szeibert Orsolya Ph.D., egyetemi adjunktus


A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Címkék:
Családjog (9), Dologi jog (4), Jog (110), Kártérítési jog (1), Öröklési jog (6), Polgári Törvénykönyv (30), Szerződési jog (1)
Részvételi díj:
0 Ft + áfa/fő    


Képzési díj: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás díja: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás:
Számlázás:
NEXON Kredit:
24 db
Bejelentkezés


Rendezvénynaptár

 

Címkék
Munkaügy (491), Gazdaság (407), Jog (202), NEXON (181), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (168), Bérszámfejtés (166), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (140), Nyugdíj (138), Társadalombiztosítás (134), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (118), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (63), Munkajog (61), Munkavállaló (59), NAV (58), HR (56), Költségvetés (55), Kórházak (55), Munkaidő (54), Adótörvények (53), Járulék (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), Adatvédelem (36), gyed (35), Áfa (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Munkaszerződés (29), Kommunikáció (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Öngondoskodás (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Szakképzési hozzájárulás (21), Társasági adó (21), Dr. Dudás Katalin (21), csecsemőgondozási díj (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), munkaidő-keret (15), kiva (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), Szocho (11), Stressz (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Tranzakciós adó (11), Gyógyszertámogatás (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Munkabaleset (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Öröklési jog (10), Munkavédelem (10), Kiválasztás (10)